Επιλέγουμε σε ποια φωνή βρίσκεται το ρήμα της πρότασης

Επιλέγουμε σε ποια φωνή βρίσκεται το ρήμα της πρότασης

Επιλογή σωστής απάντησης

Επιλέγουμε σε ποια Φωνή βρίσκεται το ρήμα μας. Προσοχή: με κάθε λάθος χάνουμε πόντους.
Καλή επιτυχία! :)
Ο Δημήτρης διαβάζεται από τη μαμά του
Χθες είδαμε τηλεόραση όλοι μαζί.
Τα παιδιά άκουγαν θορύβους όλη νύχτα.
Η Μαρία λέρωσε το παλτό της.
Τα ρούχα τακτοποιούνταν από τη Μαρία.
Ο Γιώργος γράφεται στον ΠΑΟΚ από τους γονείς του.
Κάθε μήνα δανείζομαι ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη.
Κουράστηκα από τη δουλειά.
Το σπίτι βαφόταν κάθε χρόνο από τους εργάτες.
Εμείς ζούμε έντονα τους αγώνες της Εθνική Ελλάδος.