Επιλέγουμε σε ποια Φωνή βρίσκεται το ρήμα

Επιλογή σωστής απάντησης

Επιλέγουμε σε ποια Φωνή βρίσκεται το ρήμα μας. Προσοχή: με κάθε λάθος χάνουμε πόντους.
Καλή επιτυχία! :)
δίνω
έρχομαι
χτυπώ
αγαπιέμαι
περιποιούμαι
σκίζομαι
σκίζω
δημιουργούμαι
γυμνάζομαι
γυμνάζω