Ενεστώτας, Παρατατικός, Εξακολουθητικός Μέλλοντας: Αντιστοιχούμε το χρόνο με αυτό που εκφράζει. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπορείς να διαβάσεις τον κανόνα

Ενεστώτας, Παρατατικός, Εξακολουθητικός Μέλλοντας: Αντιστοιχούμε το χρόνο με αυτό που εκφράζει. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπορείς να διαβάσεις τον κανόνα

"Σέρνουμε" τη σωστή επιλογή από τη δεξιά στήλη δίπλα στην επιλογή της αριστερής στήλης με την οποία ταιριάζει. Πατάμε "Έλεγχος", για να δούμε πώς τα πήγαμε.