Άσκηση Α3

Άσκηση Α3

Αναγνωρίζω τους χρόνους
ζύμωσα
έψηνα
τρέχω
έδενα
μαγειρεύω
έκλεισα